Just a feeling…

September 3rd, 2007


Kærlighed 2.0

August 29th, 2007

Min seneste klumme på RADAR handler om robotter. Skal de have rettigheder? Eller skal vi bare lære at elske dem?

Pc i køkkenbordet

August 27th, 2007

Det her er faneme åndssvagt: http://www.home.dk/get/688111.html

Fedt, vand etc etc lige oven i ens pc! De kunne da i det mindste lave en plasticcoated udgave ligesom $100 dollar pc’en… Men nu koster denne hæve/sænke model jo altså “kun” kr. 50.000.

- Der er tale om en prototype, som antagelig bliver noget modificeret, men den viser trenden, at husets hjerte er køkkenet, hvor alle samles. Her kan børnene lave lektier, mens middagen tilberedes. Internettet kan være i flittig brug – både som lektiehjælp og til at finde spændende madopskrifter på. Man kan også bruge stereoanlægget til at spille den musik, som man bedst kan lide. Når middagen er klar, lader man skærm og tastatur forsvinde ned i køkkenbordspladen, indtil man næste gang skal bruge dem, siger DuPonts informationschef Anita Bertelsen til homenyt.

Hvorfor ikke bare have en bærbar?

kværulantforrykte.

August 24th, 2007

Forfatteren Erwin Neutzsky-Wulff springer næsten ud som det danske svar på Andrew Keen i en kommentar på Radar: http://luftskibet.information.dk/radar/de_glade_forsvarslose_amatorer#comment

Citat: “Wikipedia er (som nettet generelt) for børn, amatører og kværulantforrykte.”

Kværulantforrykte” - et meget godt ord, egentlig ;-)

Tony Wilson RIP

August 12th, 2007

The man who made Factory Records and gave us Joy Division and later New Order died this weekend.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Wilson

Factory Records Joy Division New Order Tony Wilson

Haaest graver sin egen grav

August 3rd, 2007

Sagen om Erik Haaest og de 200.000 kr., han har modtaget i støtte fra Kunstrådets litteraturudvalg under ledelse af Claes Kastholm Hansen, udvikler sig stadig.

Senest har Haaest svaret på beskyldningerne om holocaustbenægtelse og udsagnet om, at Anne Franks Dagbog er “løgn og latin”. Det skete i Information onsdag. Klik ind på Information og søg på “Haaest” - så får du et overblik.
Jeg har ikke blandet mig i debatten om Haaest og holocaust, da mit ærinde var et andet - nemlig Haaest påtænkte hvidvaskning af hipokvinden, der medvirkede til tortur af min far under krigen. I dag er der to læserbreve i Information, som dokumenterer, at Haaests omgang med kilderne, der “afslører” Anne Franks Dagbog som “løgn og latin” er særdeles lemfældig. Fx. bygger hans argumentation i høj grad på information fra holocaustbenægteren David Irving. Haaests modsvar i Information graver kun hans egen grav dybere, og dermed smitter den også af på litteraturudvalgets research af de mennesker, som de deler penge ud til.

Claes Kastholm Hansen har både i Information og Jyllandsposten udtalt, at hvis han havde kendt til Haaests sværmeri for holocaustbenægtere, så havde han aldrig givet manden støtte. Personligt har jeg hele tiden været forundret over, hvorfor udvalget tilsyneladende ikke har undersøgt Erik Haaests hjemmeside. Her kan man til overflod orientere sig i mandens bizarre udlægninger af virkeligheden og historien om besættelsen i særdeleshed. Hvis man ydermere ulejliger sig med at checke sitets fortid via the Waybackmachine, så finder man udsagn om min fars kvindelige torturbøddel Anna Lund Lorentzen, der kun underbygger mistanken om, at Haaest er ude på at rense denne danske nazist og hipo.

Fx. skriver Haaest: “ANNA - ET JUSTITSMORD Om denne fine, gamle dame på 91 år handler min næste bog. Jeg søger p.t. forlag til at få den udgivet.”

Sammenholdt med Informations interview med den tidligere redaktør på Ekstra Bladets forlag, der afviste bogen som en utroværdig rensning af Anna Lorentzen, så fremstår projektet ganske klart. Haaest har set sig varm på kvindens historie og vil med sit eget kors af politisk ukorrekthed skrive en bog, der renser hende. At den nuværende forlægger på projektet hævder, at den nye udgave af bogen bygger på mange flere og nye kilder, end den udgave som Ekstra Bladets forlag afviste, beroliger mig ikke. Især ikke efter Haaests egen afsløring af hans bevidste fordrejning af historien om Anne Frank baseret på “forskning” bedrevet af David Irving og ligesindede holocaustbenægtere. Haaest er dybt utroværdig. Og det smitter af på Claes Kastholm Hansen og resten af litteraturudvalget.

I interviews i Information og Jyllandsposten i juli måned har flere professionelle historikere taget afstand fra Erik Haaest og hans arbejde, der bliver betegnet som sjusket og ukorrekt.

For at illustrere Haaests niveau citerer jeg her fra hans hjemmside - fundet via the Waybackmachine. Det taler vist for sig selv….. Ikke mindst det sidste afsnit, hvor Haaest ser sig selv som blåstemplet af Kastholm m. fl. Til lykke med det, siger jeg bare…

Alt dette vil v�re med i ‘Bogen om Anna’. Den vil i endnu h�jere grad end mine foreg�ende b�ger rode op i usande myter om det heltemodige danske folk, som den dag i dag tror sig efterkommere af vikingerne. En myte, jeg ikke mener har rod i realiteter: Vi er som hovedregel efterkommere af vikingernes koner/k�rester og hjemmeblevne liderlige tr�lle, som vikingekvinderne med fryd lod sig overliste af i mangel af anden mandeh�rm p� bopladsen/landsbyen.

M�ndene var med begejstring draget i leding. Fri for skr�lende unger og k�llingekagl efterlod de koner og k�rester hjemme ved k�er og f�r, ved k�dgryder og markarbejde, klar til at fejre deres syfilisramte m�nd og k�rester, n�r - eller hvis - de efter endte togter overhovedet gad vende hjem til toften.

Nej, vikingernes efterkommere finder du i dag fortrinsvis i de lande, hvor vikingerne drog til - og blev. De virkelige vikinger blev derude, enten hugget ned p� valen og sendt videre til Valhal, eller fristet af fremmede kvindesk�ds n�rhed.

Det danske folk er nok n�rmere resultatet af de hjemlige parringer, end af dem, som foregik ude i den store, vide verden. Den h�jt besungne, danske folkesj�l, indeholder da ogs� lige dele kvindagtig eftergivenhed og krybende slavesj�l! Ogs� det er med i “Bogen om Anna”

Om min kommende bog er politisk korrekt? Nej, det er den faneme ikke. Men den er korrekt!

Det m� man ogs� tro p� i Kunstr�dets Litter�re Fagudvalg, siden man har givet mig 100.000 kroner til at f�rdigg�re bogen for.

Hvorn�r ‘Bogen om Anna’ udkommer ved jeg ikke. Efter p�ske g�r jeg i gang med at finde et forlag. Det bliver ikke sv�rt! Jeg vil vove at p�st�, at ingen sandf�rdig historie nogensinde har haft s� meget stof i sig at fort�lle. Det sv�re bliver at f� forlaget til at acceptere at vente!

Haaest hipo

The place to have been…

July 30th, 2007

http://17dots.com/2007/07/29/911/#more-911

Watching - listning to - Sonic Youth performing “Daydream Nation” - their 1988 masterpiece.

sonic youth

Kastholm om støtten til Haaests bog

July 20th, 2007

Claes Kastholm Hansen - afgående formand for regeringens Litteraturudvalg - forsvarer i lørdagens Information, at han var med til at give Erik Haaest 200.000 kr. til at skrive en trilogi om hipoerne. “Vi udøver ikke sindelagskontrol”, siger han. Men indrømmer også, at hvis rådet havde kendt til Haaests tvivlsomme holdning til Holocaust, så havde han aldrig fået pengene. Det er dog en trøst. LÆS

En af de tre bøger skal angiveligt rense kvinden, der var med til at tortere min far under krigen. LÆS

Læs også 180 Graders dækning af sagen om Haaest og Holocaust - citat fra artiklen:” Han er tidligere blevet stillet spørgsmålet, om han var nazist. På det svarede han: “Det har jeg ingen anelse om”.”

Haaest hipo

Kulturministerens kunstråd vil rense min fars bøddel

July 19th, 2007

Kunstrådet har givet 100.000 kr. til at rense min fars bøddel.

“Det er et godt projekt”, siger forfatter og medlem af Kunstrådet Niels Brunse om rådets bevilling af 100.000 kr. til “forfatteren” Erik Haaest i onsdagens Information.

Det gode projekt er en bog, der skal rense den hipo-kvinde, som var med til at torturere min far under krigen.

Haaest arbejder på en trilogi om hipo-grupperne under krigen. Altså danske nazisympatisører, der optrådte som regulære terrorgrupper ved at opspore, fange, torturere og dræbe frihedskæmpere.

Lad mig tage udgangspunkt i en cigaræske for at belyse det “gode projekt”.

En cigaræske med et frihedskæmperarmbånd, nogle rationeringsmærker og et avisudklip med Lorentzen-bandens medlemmer. Lorentzen-banden var opkaldt efter lederen, den danske nazist Jørgen Lorentzen. Denne bande var kendt for at være særdeles hårdhændede. Ved en højesteretsdom efter krigen blev Jørgen Lorentzen og flere andre medlemmer dømt til døden og henrettet.

Cigaræsken rummer min nu afdøde fars minder om hans tid som frihedskæmper under krigen. En løbebane, der spændte sig over hele besættelsens forløb heraf en periode tilbragt under jorden i Jylland. Det endte med ca. en måneds indespærring med tæv og tortur. 5. maj 1945 slap han ud af Vestre Fængsel i live. 23 år gammel men mærket for livet.

Samlede våben i kælderen.

Alf Børge Føhns boede hos sine forældre i en villa på Arnesvej i Brønshøj. Nede i kælderen samlede han våben af de dele, som englænderne kastede ned fra fly. De færdige våben blev distribueret af hans mindreårige lillebror under et tæppe på dennes legevogn. En dag i april 1945 blev min far snuppet af hipofolkene i Lorentzen-banden. Han blev taget med på Politigården, hvor hipoerne holdt til, efter at det danske politi var blevet interneret i 1944. Her blev han systematisk tævet sønder og sammen. Hver gang han mistede bevidstheden, fik han en spand koldt vand i hovedet, og det første han hørte, da han genvandt bevidstheden, var Jørgen Lorentzens kæreste Anna Lund, der siddende på en stol i baggrunden råbte: ”Skyd det svin!”

Denne kvinde søger Erik Haaest nu at gøre til en misforstået hæderskvinde i sin kommenende bog “Anna” med økonomisk støtte fra Kunstrådet. Det er “det gode projekt”, som Niels Brunse henviser til i Information onsdag.

Tinnitus og krigstraumer.

Min far blev ikke skudt. Han endte i Vestre Fængsel. Og blev løsladt d. 5. maj 1945, hvorefter han genoptog sit arbejde i modstandsbevægelsen. Han har aldrig talt meget om sine oplevelser, men tiden efter var præget af mareridt og angstneuroser. Men dengang var der ikke noget som hed krisepsykolog. Det var bare hjem til jobbet som mælkekusk og videre med livet. Flere af hans venner blev alkoholikere. En enkelt hængte sig i Utterslev Mose. Der var for mange fæle minder at bearbejde.

Torturkvindens eftermæle.

I 2004 ville Politikens forlag udgive bogen “Anna” af Erik Haaest. Den udkom aldrig pga. ”uoverensstemmelser” mellem forfatter og forlag. Iflg. Haaests hjemmeside, fordi han kun ”fortæller sandheden og intet andet”. Af de nu forsvundne sider på hans website, fremgik det, at han mener, at der blev begået justitsmord på Anna Lund Lorentzen. Hun blev dømt til døden ligesom hendes mand, Jørgen Lorentzen. De giftede sig i fængslet efter krigen. Men dødsdommen blev – til hendes egen store fortrydelse – ikke eksekveret, da man fra myndighedernes side frygtede for mange protester, hvis man henrettede en kvinde. Anna Lund Lorentzen har levet i Tyskland siden 1956. Hun har åbenbart engageret sig i humanitært arbejde for krigsskadede børn og er blevet kendt under navnet: ”The Angel of Mercy of Children”.

Til gengæld gav Kunstrådets fagudvalg for litteratur under ledelse af journalist Claes Kastholm Hansen 100.000 kr. til Erik Haaest i 2005, så han kunne gøre bogen færdig og få den udgivet. Haaest har på hjemmesiden bekendtgjort, at han først vil udgive bogen efter Anna Lorentzens død.

Min fars torturbøddel får en bog. Betalt af danske skattekroner. Selv fik han aldrig så meget som en bøjet femøre. Men han forventede det heller ikke. Han gjorde aldrig noget stort nummer ud af sin tid som frihedskæmper. Som følge af torturen levede min far med tinnitus og en skæv kæbe, der krævede en del tandkirurgi i mange år efter for at fungere. Måske var der andre ting. Det er svært at sige, når man ikke kendte ham før mødet med Anna Lorentzen og hendes mand.

Og så var der cigaræsken med armbindet og avisudklippet. Den rummede fem år af en ung mands liv. Fra han var 18 til han var 23 år.

Hvorfor mener Claes Kastholm Hansen, Niels Brunse og Brian Mikkelsen, at det er et godt projekt at rense min fars torturbøddel? Jeg venter spændt på jeres svar. Det er mindst 100.000 kr. værd….

Haaest hipo

Fejl i ny version af iTunes

June 30th, 2007

iTunes 7.3, der er nødvendig for at man kan bruge sin nye iPhone, har en bug, der giver fejlmeddelelser, frys og problemer med opdatering af iTunes Library. Fx kan iTunes ikke huske downloade podcasts, hvis programmet har været slukket.

Der er vildt gang i brugerforum hos Apple - folk er hammersure (inklusive mig), og der er ingen fixes endnu….

Og så er der alle dem, som er sure over, at deres nye iPhone først skal tilsluttes computeren, før den virker. Og at de skal downloade en ny version - som ikke virker - osv osv - det begynder at blive sjovt med den iPhone “beta”?