Archive for June, 2002

78262212

Thursday, June 27th, 2002

Den nye pornob�lge p� nettet. L�s Hotwired: When Sub-Pop Meets Porn
The new generation of music-subculture-styled adult sites feature models who are more likely to be purple-haired, pale and slightly potbellied.

78243234

Wednesday, June 26th, 2002

Steve Outing om hvordan aviser kan udnytte blogs. L�s: Board The Weblog Bandwagon Now, Please

78222442

Wednesday, June 26th, 2002

Larry - nu med Linux
Har lige v�ret til IT-branchens omrejsende tivoli - Oracle World - og h�rt oraklet Larry Ellison. Oracle har indg�et et samarbejde med Intel og Linuxfirmaet Red Hat, og derfor pr�dikerede Larry Linux i clusters som modsvar til IBM/Unix/Microsoft. “Faster, more reliable and cheaper”, l�d det fra denne noget selvglade mangemilliard�r, der lovede at v�re tro mod open source milj�et. Han kunne starte med at stille sin private jet til r�dighed :-). Larry Linux blev introduceret af en halv times partyb�nd fra en af Oracles personalefester - eller s�n’ l�d det i hvert fald. Men hverken Larry eller den danske direkt�r Peter Perregaard dansede disco. N�r alt kommer til alt er Oracle World godt nok camufleret som Tivoli, men det er endnu en konference i Bella Centret fuld af bl�skjorter med b�rbare pc’ere, der mener at have fundet svaret p� alle dine tr�ngsler i en e-bizz l�sning. Nogle gange bliver jeg bare S� tr�t s� tr�t s� tr�t - men som William S. Burroughs engang sagde/skrev i bogen “The Western Lands”: “You have to be in Hell to see Heaven.” I aften g�r jeg til Oracle fest i Forum med Safri Duo - rygtet vil vide, at der er fri bar - sk�l og tak til Larry Linux…..

78017625

Friday, June 21st, 2002

Robot s�ger frihed
After four months of entertaining humans, Gaak the predator robot yesterday did what all the best robots do in science fiction: he copied his masters’ most basic instinct and made a dash for freedom.
L�s hele artiklen i The Guardian

77887316

Tuesday, June 18th, 2002

Mandag den 24. juni klokken 09.30 og tirsdag den 25.juni klokken 09.30 k�rer Danske Dagblades fogedbeg�ring mod Newsbooster.com.

Nicolai Lassen, redakt�r p� Newsbooster.com vil meget gerne se dig og alle andre fortalere for internettet p� tilh�rerpladserne. K�benhavns Byret har tildelt sagen om de “DYBE LINKS” et af deres st�rreste retslokaler (RETSLOKALE NR. 16). Der er gratis adgang og god plads.

Nicolai Lassen skriver til FunzaFunza:
“Danske Dagblade har anlagt denne meget langstrakte fogedretssag mod Newsbooster.com. M�let med et eventuelt fogedforbud mod Newsbooster.com er at kunne bruge denne sag som international pr�cedens i dagbladenes videre kamp for at kontrollere herred�mmet over internettets kommercielle udvikling. Danske Dagblade fors�ger med deres meget betydelige �konomiske styrke, at �tryne� en lille vision�r frontl�ber, som Newsbooster.com. Hvis det lykkes i Fogedretten den 24 og 25 juni, vil det f� meget alvorlige konsekvenser for den kommercielle udvikling i alle danske virksomheder. Internettet mister sin vitale betydning, ikke kun for de danske brugere, men for alle brugere over hele verden. Newsbooster.com st�ttes af meget brede kredse over hele verden. Herhjemme st�ttes Newsbooster af blandt andet IDG A/S, (avisen ComputerWorld), Infopaq A/S og Visator ApS. Fogedbeg�ringen mod Newsbooster.com, er en af de mest principielle retssager som i mange, mange �r er blevet behandlet i Danmark.
Kom og st�t op omkring friheden p� Internettet. Trods Danske Dagblade, der fors�ger at kn�gte ytringsfriheden og newsbooster.com.”

Hele sagen Newsbooster.com vs Danske Dagblade er lagt ud p� newsbooster.com

Udvalgt international d�kning af sagen

77734367

Friday, June 14th, 2002

European Digital Rights: an international civil rights organisation for the internet

European Digital Rights (EDRi), an international civil rights organisation for the internet, has been founded during a meeting in Berlin on June 8, 2002. Ten privacy and freedoms organisations from seven different countries in the European Union have joined forces and founded European Digital Rights to defend the civil rights of citizens in Europe in the digital age of information- and communication technology. EDRi will be based in Brussels.
L�s mere

77648781

Wednesday, June 12th, 2002

Multiemedieprofessor Lars Qvortrup skriver om Brian Mikkelsen og den digitale kunst i Information:
“Banebrydende v�rker som Hotel Pro Formas Site Seeing Zoom, Boxigangas interaktive sonet Reality Revisit eller Oncotypes interaktive roadmovie Box Junction � for ikke at tale om milj�et omkring Art Crash i �rhus eller Dansk Institut for Elektroakustisk Musik, DIEM, sammesteds eller Deadline, der laver banebrydende computerspil, Artnode, Superflex osv. � skal tilsyneladende v�re monumenter over de forspildte muligheder.
Over initiativer, som ikke skulle v�re. Over et milj�, som nu t�rrer ud, og som m� klare sig ved at flytte til udlandet eller ved at finde p� andre aktiviteter. Fordi kulturministeren tilsyneladende ikke interesserer sig for den digitale kunst, det interaktive design, computerspillene og hjemmesiderne. Og fordi den nye kunstst�ttestruktur med fire s�jler: Litteratur, billedkunst, teater og musik, indtil nu ikke har demonstreret, at der er plads til eller bev�genhed over for alt det, der ligger mellem s�jlerne.”
L�s hele artiklen hos Information.

77565923

Monday, June 10th, 2002

NYT OPERATIVSYSTEM UDEN BAGD�R
Frankrig og England har de mest restriktive regler for anvendelse af kryptering i EU. I denne m�ned tr�der den tredje del af den britiske RIP-lov (Regulation of Investigatory Powers) i kraft, som betyder at politiet kan kr�ve, at mist�nkte skal udlevere krypteringsn�gler. Hvis man n�gter at udlevere sine n�gler, kan man risikere f�ngselsstraf.
Borgerretsaktivister, programm�rer og krypterings-eksperter under ledelse af matematikeren Peter Fairbrother har startet et projekt, som skal g�re det muligt for britiske borgere at kommunikere sikkert uden mulighed for aflytning. De har udviklet et operativsystem kaldet M-o-o-t, som skal frigives indenfor den kommende uge. Hensigten er at distribuere operativsystemet p� cd-rom til pc og Mac. M-o-o-t kan kun startes n�r cd�en ligger i drevet. Foruden krypteringsprogrammet har man bl.a. adgang til en tekstbehandling og et mailprogram. M-o-o-t bruger ikke tempor�re filer og krypterer alle data med engangsn�gler, som opbevares p� servere med krypteret FTP-adgang udenfor England. Filer gemmes med det s�kaldte Steganographic File System, som s�rger for at filerne ligner tilf�ldige data. Lovkravet om udlevering af krypteringsn�gler omg�s ved at brugeren slet ikke er i stand til at f� fat i n�glerne. De brtiske myndigheder er naturligvis meget utilfredse. De mener at m-o-o-t vil kunne fostre meget illegal forretning. L�s mere hos New Sceintist

77411557

Thursday, June 6th, 2002

Danmark - Senegal: Danmark til fest i Pias kolonihavehus - f�rst sk�rer vi i ulandsbistanden og s� pr�ver vi at t�ve dem i fodbold. Vi er en stolt nation. :-(