Archive for October, 2002

83370261

Tuesday, October 22nd, 2002

DENNE BLOG ER INDTIL VIDERE G�ET UNDERGRUND P� funza.ommer.dk
UPDATES:
Dagen er en skuffelse
Microsofts mobiltelefon
Svulst i hjernen gjorde mand p�dofil
Koncert p� cementblandere
Uafh�ngige journalister g�r bag nyhedsstr�mmen fra Irak
Synoptik udvikler anti-Scud missilbrille til Bush

82762495

Wednesday, October 9th, 2002

DENNE BLOG ER INDTIL VIDERE G�ET UNDERGRUND P� funza.ommer.dk Jeg er pissetr�t af Bloggers fejlmeddelelser, og at man ikke kan f� lov til at bruge Paypal som dansker. Det kan godt v�re, at Pyra er k�ret som �rets mest lovende tech-firma i Fortune, men LinuxFinn rykker i DK!

82684356

Tuesday, October 8th, 2002

Fuck Lotto! Det her er den fede konkurrence:
Your chance to win Life after Death . . .Enter the weirdest competition in the world, with New Scientist. Simply by collecting three tokens from the magazine (a bonus voucher is available online) and correctly answering 4 questions about New Scientist, you could have the chance to either have your body cryogenically frozen to be restored centuries in the future, or win a week’s holiday for 2 in Hawaii. To find out more, visit NewScientist.com at http://www.newscientist.com/competition.

82659743

Monday, October 7th, 2002

En bekendt ved navn Theis har f�lgende kommentarer til min blog:
fredag 27. september 2002
P� dansk, for hulen
En af mine helte, Henrik F�hns (som jeg p� m�rkv�rdigvis bliver ved med at st�de ind i), har skrevet en fantatisk post p� sin blog om de danske elite-bloggere, som i et strejf af storhedsvanvid, selvoptagethed og en dr�m om international anerkendelse blogger afsted om dem selv og deres omgangskreds p� et ubehj�lpeligt bassemands-engelsk. Morten m� v�re et af hovedm�lene for dette sure opst�d med pH-v�rdi 0,7. (n�h jah - nej, der er andre end Morten, hf)
Nu ville jeg uhyggelig gerne linke til F�hns post, men fordi hans blog ikke blot er grim (YES! Den er grim, det er ordene, der t�ller, hf - i �vrigt har jeg en anden der er p�nere p� fohns.dk, hf) og har et t�beligt navn (Det siger min svigermor ogs�, men find forklaringen i min allerf�rste post, hvis du kan finde den :-)hf), men ogs� um�delig upraktisk, kan jeg ikke (hm, n�h der er nok noget jeg ikke har haft tid til at l�re, men det er ogs� bedre om folk l�ser det nyeste fremfor et surt opst�d, der mest var beregnet p� at f� noget trafik, hf). S� her er i stedet et link til hele hans blog - og led efter en post fra 9. september… eller l�s resten - den er p� et ganske udm�rket dansk (der er faktisk en del tekster p� engelsk…., hf)Og s� kunne jeg m�ske benytte lejligheden til at frems�tte et offentligt tilbud om at hoste hans blog, s� det blev muligt at deep-linke??? Det skulle da v�re min st�rste forn�jelse! (hva’ koster det?, hf)
online @ 01.05

82633320

Monday, October 7th, 2002

Dansk e-business rekordstor
Toppen af dansk erhvervsliv er nu for alvor ved at omstille sig til e-business. Oms�tningen p� internettet n�r over 160 milliarder kr. i �r.
I l�bet af ganske f� �r er der etableret en elite best�ende af toneangivende virksomheder som Danske Bank, IBM, Rockwool, Novo og flere andre. De har alle form�et at binde kunder, medarbejdere og leverand�rer effektivt sammen via internettet, hvor de k�ber og s�lger varer og tjenesteydelser for over 160 mia. kr. i �r. Det svarer til n�sten ti pct. af erhvervslivets samlede oms�tning.
Og forventningerne er stadig store. I 2003 regner dansk erhvervsliv med at have en internet-relateret oms�tning p� 226 mia. kr. De store tr�kheste er helt indlysende service og IT, som til sammen stod for 78 pct. af den internet-relaterede oms�tning sidste �r.
Det fremg�r af �E-business 2002�, som er den tredje �rlige kortl�gning af e-business i Danmark, udarbejdet af PLS Ramb�ll i samarbejde med Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin og Dansk Industri.
Da internettet for alvor kom p� direktionernes dagsorden herhjemme i 2000, forventede erhvervslederne en e-handelsoms�tning p� 15 procent i 2004. Det ser alts� i store tr�k ud til at holde stik. De mere langsigtede forventninger om, at e-handelen p� sigt vokser til 20-25 pct. af oms�tningen er tilsyneladende heller ikke ude af trit med virkeligheden.
Men ikke alt er lyst og lykkeligt. If�lge unders�gelsen st�r 40 pct. af de kortlagte virksomheder helt uden for udviklingen. De udg�r B-holdet p� fremtidens digitale markedsplads. Omkring hver anden af dem har end ikke installeret e-mail.
�Der er helt klart nogen, som bliver h�gtet af,� siger S�ren Br�ndum, direkt�r, PLS Ramb�ll Management.
�Kunderne bruger i langt h�jere grad websites til at orientere sig om virksomhederne. Ogs� i situationer, hvor handlen finder sted efterf�lgende i en fysisk butik. Virksomheder, som ikke er p� nettet, f�r b�de et problem med at f� nye kunder og holde p� de gamle,� vurderer han.
Han tilf�jer dog, at der p� B-holdet er mange mindre servicevirksomheder, hvis kundeunderlag ligger i n�romr�det. Af den �rsag er digital kommunikation mindre vigtig for dem.
L�s mere p� www.bny.dk eller l�s samtlige ti siders artikel i Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin - p� papir - k�bes i kiosken :-)

E-business skal styres fra toppen
E-business handler ikke kun om IT. Det handler i h�jere grad om forandring af arbejdsgange og organisationer. Derfor skal e-business drives fra topledelsen
Store danske virksomheder som Danisco, Rockwool, Danske Bank og IBM har sat e-business p� toppen af dagsordenen. Ansvaret for forretningen ligger i topledelsen, mens den daglige drift er delegeret ud i de forretningsorienterede dele af organisationen.
�Fra dag �t har alt, hvad der vedr�rer e-business i Rockwool v�ret drevet af marketingfolk og ikke it-folk. Og det har v�ret en rigtig beslutning,� siger Lars H�rberg, marketingchef hos Rockwool, og tilf�jer: �Ikke fordi jeg har noget imod it-folk, men det er alts� ikke dem, der driver forretningen.�
Rockwool ligger som eneste industrivirksomhed blandt de 10 bedste virksomheder til e-business i den tredje �rlige kortl�gning af e-business Danmark, som PLS Ramb�ll Management netop har udarbejdet i samarbejde med Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin og Dansk Industri.
Hos Rockwool har marketingafdelingen v�ret drivkraften, men initiativet og ansvaret for virksomhedens e-business l�sning ligger hos topledelsen. Det kan synes som en selvf�lgelighed, men if�lge rapporten �E-business Danmark 2002�, mener 43 procent af Danmarks 300 st�rste virksomheder, at manglende strategisk afklaring er en intern barriere for at udvikle e-business. Det fremst�r dermed som den mest markante interne barriere for udvikling af e-business blandt de st�rste virksomheder i Danmark.
�E-business skal v�re en helt central strategisk vurdering for virksomheden, og derfor skal det ogs� styres af det �verste lag af virksomheden,� siger Tom Togsverd, direkt�r for ITEK, Dansk Industris brancheforening for it-, tele-, elektronik- og kommunikationsomr�derne.
�Hvis det bare er noget, som marketingafdelingen k�rer alene, s� f�r man ikke en tilbagekobling til produktion eller produktudvikling. E-business er et redskab eller en m�de at t�nke p�, der f�r l�ftet forretningsprocesserne h�jere op i virksomheden. E-business er ikke et m�l i sig selv, men et meget vigtigt middel til at udvikle forretningen.�
Hovedparten af de dygtigste danske virksomheder i �E-business 2002� har placeret ansvaret for e-business hos direktionen. Det st�r i kontrast til Danmarks 300 st�rste virksomheder, hvor kun 39 procent angiver direktionen som organisatorisk ansvarlig for e-business.
Rockwool har gjort et stort stykke arbejde for at integrere sine kunder i processen, og marketingchef Lars H�rberg fra Rockwool er ikke i tvivl om, at virksomhedens m�lrettede indsats p� e-business siden 1996 har gjort, at man har kunnet fastholde en ledende position p� markedet.
�Vi har m�ske ikke vundet ekstra markedsandele, men vi har til geng�ld heller ikke haft r�d til at lade v�re med at bruge e-business,� siger han.
Rockwool har i 2001 og 2002 omsat for mellem 100 og 200 mio. kr. via internettet. Unders�gelsen viser ogs�, at bygge- og anl�gsbranchen generelt er h�jdespringer inden for e-business. Fra 2000 frem til 2003 forventer man en v�kst p� 150 procent i oms�tningen.
L�s mere p� www.bny.dk eller l�s samtlige ti siders artikel i Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin - p� papir - k�bes i kiosken :-)

82633067

Monday, October 7th, 2002

Tr�dl�s servering
Flyt kontoret hen p� din stamcaf�. Det er det sene-ste tilbud til travle forretningsfolk eller andre i det indre K�benhavn, der dr�mmer om brunch eller cafe latte, men samtidig vil v�re p� nettet og arbejde videre. I USA hitter kaffek�den Starbucks med tr�dl�s adgang fra den b�rbare pc. En r�kke folk fra det danske it-milj� ville ikke vente p� amerikanernes invasion og har derfor taget sagen i egen h�nd. De har installeret tr�dl�st netv�rk p� en r�kke caf�er i K�benhavn.
For at f� gl�de af tilbuddet skal man have et wireless pc-card til sin b�rbare pc eller pda (h�ndholdt lomme-pc). I de allernyeste pc�er kan man v�re heldig, at der allerede er installeret pc-card.
Firmaet bag tilbuddet kalder sig Organic og tilbyder gratis adgang resten af indev�rende �r. Det er en testperiode for at finde ud af markedsbehovet. Bagm�ndene er en h�ndfuld entusiastiske, teknologiglade folk fra it-branchen; Hans-Henrik H�jberg, Thomas Madsen-Mygdal, Martin von Haller Gr�nb�k, Nikolaj Nyholm og Lars Buur. Sammen tog de f�rste spadestik til den tr�dl�se caf�fremtid for et par m�neder siden.
I den fremtidige forretningsmodel sigter Organic p� en abonnementsordning, hvor man betaler et m�nedligt bel�b for brugernavn og password til at bruge netv�rket p� de omkring 50-75 opkoblingspunkter, som Organic vil etablere i Stork�benhavn, �rhus , Odense og Aalborg. En anden model er et skrabelod, som giver adgang i et par timer, hvis man er turist eller forretningsrejsende.
De tr�dl�se netv�rk har v�ret under h�rd beskydning p� grund af manglende sikkerhed, men n�r Organic g�r over til en betalingsmodel, vil man ogs� tilbyde en s�kaldt VPN-l�sning, der g�r det muligt at kommunikere uden at nogen kigger over skulderen i den virtuelle verden.
Cafe Dan Tur�ll, Cafe Ketchup, Cafe Victor og Cafe Ultimo tilbyder tr�dl�s servering, flere informationer kan hentes p� www.organicnet.dk.

It-sikkerhed p� pr�ve
Hele 30 procent af deltagerne i en unders�gelse om it-sikkerhed mener, at deres firma m�ske ikke er i stand til at modst� et angreb p� deres computernetv�rk.
Det fremg�r af unders�gelsen Global Computer Security Survey, der indeholder svar fra 277 it-sikkerhedsfolk fra hele verden. Sk�nt 91 procent siger, at deres firma er klar over it-sikkerhedens betydning, er 30 procent alligevel usikre p�, om firmaet er tilstr�kkelig beskyttet.
Betydningen af terrorangrebet p� World Trade Center sidste �r deler it-folkene i to lejre: 47 procent mener, at de havde tilstr�kkelige ressourcer til it-sikkerhed f�r den 11. september 2001, mens 47 procent har �get deres forbrug p� omr�det siden angrebet. To tredjedele af deltagerne oplever, at deres topchefer har gjort sikkerhed til en synlig prioritet i virksomheden. Alligevel siger 39 procent, at deres sikkerhedsplaner ikke j�vnligt bliver kommunikeret til og vurderet af topledelsen.
Unders�gelsen er udarbejdet af Internet Security Alliance (ISAlliance), National Association of Manufacturers (NAM) og Redsiren Technologies. L�s mere p�: www.redsiren.com/survey.html.

Matador for dotcommere
De afdankede dotcommere - der stadig har sommerhus i Hornb�k - kan bruge efter�ret p� Burn Rate, et br�tspil i stil med det gammelkendte Matador. Men det handler mere tidssvarende om at holde ens dotcom startup flydende, mens pengene fosser ud af kassen.
Vinderen udr�bes til best CEO, hvis vedkommende mestrer f�lgende discipliner:
Er den sidste til at tabe alle sine penge.
Hyrer ansatte i afdelingerne for salg, udvikling, human resource og finans.
Rejser flest penge, man tjener nemlig ingen. Indt�gter er kun mulig gennem at bruge sine Finance Cards til at rejse venturekapital, n�r kassen er tom.
Rammer sine modstandere gennem kort, der blandt andet tvinger dem til at hyre ekstra personale, som f�r deres budgetter til at l�be l�bsk.
Her er ganske enkelt chancen for tidligere dotcomdirekt�rer, skribenter og aktieanalytikere til at rejse tilbage til 1999 og g�re det hele forkert �n gang til. Du kan eventuelt selv s�tte dit hold og m�de gamle venner gennem at s�ge i BNY�s arkiv p� internettet - www.bny.dk Jeg stiller gerne op til en dyst… Spillet koster 16 dollar og kan k�bes hos Think Geek .

82553401

Saturday, October 5th, 2002

Jeg har f�et en l�ser mere. Faktisk kalder han sig fan af min blog! Det er sgu’ for vildt! Af hensyn til mandens offentlige omd�mme vil jeg ikke r�be hans sande identitet, men han er direkt�r. Og gammel kommunist. Men en flink fyr. Velkommen til!