Archive for July, 2002

78586147

Friday, July 5th, 2002

THIS BLOG IS ON HOLIDAY = NO UPDATES UNTIL AUGUST 5th

78586116

Friday, July 5th, 2002

Fra Dona.dk har jeg modtaget f�lgende:

DDF vandt p� forel�big knock out

Af Lars Michael S�rensen,

Fogedretten i K�benhavn gav fredag Danske Dagblades Forening medhold i samtlige krav og afsagde til middag med klar og utvetydig stemme forbud imod Newsbooster ApS’ brug af links til de danske online-medier.
Forbuddet, som ikke m� forveksles med en dom, indeb�rer, at Newsbooster hverken m� offentligg�re overskrifter eller linke dybt til artikler i stort set alle danske onlinedagblade samt Der Nordschleswiger og Flensborg Avis.

De elektroniske nyhedsbreve, som brugerne s�tter sammen efter eget �nske, er ogs� kendt ulovlige. Retten udtalte blandt andet, at Newsboosters brug af overskrifter var en
overtr�delse af citatretten, og at avisernes artikelsamlinger kunne sammenlignes med en database, og derfor var ophavsretligt beskyttet. At brug af overskrifter falder udenfor citatretten var overraskende, fordi DDF selv frafaldt den del af p�standen undervejs i sagen. Kendelsen trak fulde huse ved et efterf�lgende m�de i Foreningen for Dansk
Internethandel, FDIH.

“Vi er dybt rystede over kendelsen og det overrasker os, at den giver DDF medhold i alt”, sagde administrerende direkt�r Anders Lautrup-Larsen, Newsbooster. Han tilf�jede, at man med sikkerhed vil k�re afg�relsen til Landsretten. Anders Lautrup-Larsen vurderede desuden, at den umiddelbare konsekvens af kendelsen bliver, at Newsbooster nu tager alle danske dagblade ud af s�getjenesten.

Flere m�dedeltagere mente, at kendelsen kunne f� konsekvenser for s�gemaskinernes brug af dybe links til dagbladene. S�ledes ogs� Mikkel de Mib Svendsen, som til daglig arbejder med at r�dgive om emnet. Han sagde, at der i princippet ikke var nogen forskel p� Newsbooster og eksempelvis Google, og erkl�rede at han ville overveje at bruge sine kontakter til s�gemaskinerne og f� dem til at oph�re med at linke til de danske dagblade.

Danske Dagblades Forening var p� grund af ferie forhindret i at deltage i m�det, men en repr�sentant fra Kristelig Dagblad sagde, at for hans vedkommende var det ikke et sp�rgsm�l om dybe links, men om hvorvidt man m�tte udnytte andres arbejde.

“Det Newsbooster har gjort svarer lidt til, hvis jeg gik p� biblioteket, fotokopierede en bog og bagefter solgte kopierne”, sagde han.

LINKS:
———
24. juni 2001: Dybe links-sag klar til kendelse
(Denne artikel har links til de relevante lovparagraffer)
.

FAKTABOKS
——————————–
Kendelsen lyder s�ledes:

“1) Det forbydes Newsbooster ApS at udbyde en nyhedstjeneste med dybe links fra hjemmesiderne newsbooster.dk og newsbooster.com direkte til nyhedsartikler i internetudgaverne af Berlingske Tidende, B.T., Bornholms Tidende, Dagbladet B�rsen, Dagbladet Information, Ekstra Bladet, Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, Herning Folkeblad, Holb�k Amts Venstreblad, Horsens Folkeblad, JydskeVestkysten, Morgenavisen Jyllands-Posten, Kalundborg Folkeblad, Kristeligt Dagblad, Lolland-Falsters Folketidende, Midtjyllands Avis, Nordjyske Stiftstidende, Der Nordschleswiger, N�stved Tidende, Dagbladet Politiken, Sj�llands Tidende, Skive Folkeblad, Vejle
Amts Folkeblad, Weekendavisen og Flensborg Avis.

2) Det forbydes Newsbooster ApS at foretage eksemplarfremstilling og tilg�ngeligg�relse for almenheden p� hjemmesiderne newsbooster.dk og newsbooster.com af overskrifter fra internetudgaverne af�( de omtalte medier samt Randers Amtsavis og �rhus Stiftstidende).

3) Det forbydes Newsbooster ApS at distribuere elektroniske nyhedsbreve med dybe links direkte til artikler i internetudgaverne af� (de omtalte medier i punkt 1).

4) Det forbydes Newsbooster ApS at foretage eksemplarfremstilling og distribution af overskrifter fra internetudgaverne af�(de omtalte medier i punkt 1 samt Randers Amtsavis og �rhus Stiftstidende)�i elektroniske nyhedsbreve.”

—————————————————————
Ovenst�ende artikel kan frit citeres p� betingelse af, at “dona.dk” tydeligt angives som kilde.

DONA (Danish Online News Association) er en forening for journalister og andre, som arbejder med formidling p� Internet.
——————————————————–

Newsbooster tabte sagen om dybe links ved fogedretten i dag.

Newsboosters redakt�r Nicolai Lassen har offentliggjort f�lgende udtalelse:
“Dommer Michael Kistrup og fogedrettens afg�relse, om nedl�ggelse af et fogedforbud mod brugen af �Dybe Links� i sagen mellem Danske Dagblade og Newsbooster.com er katastrofal for Internettet. Dansk IT udvikling er med den afg�relse bombet. Danmark har lidt ubodelig skade i den internationale IT verden. Modsat har Danske Dagblade al mulig grund til at juble. Dagbladene er kommet et afg�rende skridt n�rmere et monopol p� adgang til nyheder � og formidling via nettet. Det er nu alene op til konkurrencestyrelsen at stoppe denne udvikling. Fogedretten har med afg�relsen givet Danske Dagblade ret i at den form for nyhedss�gning som Newsbooster repr�senterer
skader Danske Dagblade�s egne nyhedssider p� Internettet. Det som Danske Dagblade opfatter som gentagen og systematisk snylten p� dagbladenes indhold gennem brugen af de dybe link til avisernes webudgaver. For Newsbooster.com betyder afg�relsen, at de mange danske brugere ikke forel�big har muligheder for at f� nyheder for
de 28 dagblade som Danske Dagblade repr�senterer. Det er politisk uholdbart, men n�r det g�lder om at holde sig orienteret om nyhedsstr�mmen i Danmark har det ingen reel betydning. Takket v�re Internettet, har Newsbooster.com stadig over 500 danske nyhedskilder som s�tter stor pris p� at v�re med i Newsboosters s�getjeneste.
Ud af de mere end 4.500 nyhedskilder, som Newsbooster.com scanner repr�senterer de 28 danske dagblade kun 0.6 % af den samlede base. Og har dermed ingen forretningsm�ssig betydning p� kort sigt. Men sagen har stor principiel betydning, for hele Internettet, hvor afg�relsen i dag har sat udviklingen i st� i Danmark. Med afg�relsen i dag skal Danske Dagblade nu rejse sagen ved en s�kaldt justifikationssag i S�- og Handelsretten, her er tidshorisonten s� lang, at Internettet og Newsbooster.com har udviklet sig helt uden om sags komplekset. Newsbooster.com vil sammen med sine samarbejdspartnere overveje n�ste skridt, som m� forventes at blive en anke af Michael Kistrup�s afg�relse til Landsretten.”

78558233

Thursday, July 4th, 2002

Den foranderlige mosaik

For nylig fik jeg lov til at uddele et 13-tal, da jeg var censor p� Mulitimediedesigneruddannelsen p� K�ge Erhvervsakademi. Opgaven var et udviklingsprojekt om interaktiv dokumentarfilm. Den handler om de to f�llesskaber Ungdomshuset kontra Faderhuset. Se den her.

78557762

Thursday, July 4th, 2002

Fra Dona.dk har jeg modtaget f�lgende:

Ny pris til nye online-journalister

Af Lars Michael S�rensen,

Web-journalistik har nu f�et sin f�rste officielle pris. Det er multimedie-firmaet Newclearmedia, som har indstiftet prisen, der uddeles i forbindelse med bed�mmelse af hovedopgaverne p� Danmarks Journalisth�jskole.

F�rste modtagere af prisen blev Peter M�ller og Jacob Andersen for deres projekt: “D�den giver sidste omgang” om at v�re t�t p� at d� af druk. Opgaven blev bed�mt til et 13-tal.

S�ren Johansen fra prisuddeleren siger i en pressemeddelelse, at hovedopgaven “p� fornem vis kombinerer et solidt og velresearchet journalistisk tema med de mange sp�ndende formidlingsmuligheder, den digitale platform stiller til r�dighed”. S�ren Johansen mener, at opgaven er et kvalificeret bud p�, hvor dokumentarjournalistik p� web kan t�nkes at bev�ge sig hen.

De to nyudkl�kkede web-journalister brugte en hel uge i t�nkeboksen, inden de overhovedet gik i gang. Tankerne f�rte blandt andet til et begreb, de kalder “emotional linking”.

“Det er links, som fort�ller mere end bare: “Klik her og h�r Ole fort�lle om druk”, siger Jacob Andersen til DONA. “Det skal v�re s�dan, at l�ser man kun links, s� har man alligevel et overblik af historien. Vores ide svarer lidt til avisernes manchetter”, siger han.

For mange ord Der er lagt et stort arbejde i pr�sentationen af historien. Peter M�ller og Jacob Andersen mener nemlig, at alt for f� online-medier i dag udnytter de
muligheder, som internettet og bredb�ndsforbindelserne tilbyder.

“At blive ved med kun at producere bogstaver er helt forkert, n�r man som det eneste medie har muligheden for at f� brugeren ind i fort�llingen,” siger Peter M�ller, og suppleres af Jacob Andersen:

“Mange bliver ved med at lave artikler, som de altid har gjort. Det er det, de kender og s� holder de sig til det. Men det er bem�rkelsesv�rdigt, for det er dokumenteret, at man l�ser langsommere p� sk�rmen. Alligevel vil man ikke tilf�re mediet nogen merv�rdi”, siger han.

Det er ikke f�rste gang, Peter M�ller og Jacob Andersen h�ster highscore for en multimedieopgave. P� 7. semester indkasserede de maksimumkarakter for et projekt om illegal indvandring, udformet som et rejsekatalog.

Man kan se hovedopgaven ved at klikke sig ind p� www.peter-moller.dk eller www.jacob-andersen.dk og f�lge instruktionerne.

78551007

Thursday, July 4th, 2002

Fredag d. 5. juli 2002 kl. 13.00 afsiger K�benhavns Fogedret kendelse i en sagen sagen mellem Danske Dagblade og Newsbooster.com. Danske Dagblade �nsker nedlagt forbud mod Newsbooster.com. FDIH har kl. 14.00 til 15.00 inviteret repr�sentanter fra FDIH netforum for eJura, Anders Lautrup og Nicolai Lassen fra Newsbooster.com, en repr�sentant for Danske Dagblade og Per Mejer fra advokatfirmaet Bender.dk som ordstyrer for en saglig og kort debat hos FDIH p� Holmen, K�benhavn, hvor afg�relsen freml�gges og diskuteres blandt de tilstedev�rende. Der gratis adgang for alle p� Fabrikmestervej 10, 1437 Kbh. K.
Baggrund:
K�benhavns Fogedret behandlede mandag d. 24. juni sagen mellem Danske Dagblade og Newsbooster.com. Danske Dagblade �nsker nedlagt forbud mod ewsbooster.com.
L�s selv om hele sagen, herunder et referat fra retsm�det den 24. juni p� www.newsbooster.com.
Dommen offentligg�res hos FDIH kun en time efter afsigelsen i Fogedretten.

78500430

Wednesday, July 3rd, 2002

2M Invest in memorium - den 7. maj 1998 til Reboot 1.0. Jeg interviewede Michael Mathiesen lige efter, at han havde talt til den spirende web-branche.”Viljen, talentet er der. Det bliver en n�gleindustri for Danmark i de kommende �r,” siger han. Og s� fort�ller han hvordan man skal fokusere p� at skabe en virksomhed, hvor indt�gter er st�rre end udgifter - forretningsmodellen, forretningsmodellen skal v�re i fokus. Det er kun fire �r siden - T�NK LIGE OVER DET!
Lyt hos Harddisken DR P1
Og check s� lige mine kollegaers artikler p� B�rsens Nyhedsmagasin om 2M - der var mange som blev sure over de artikler, men de fangede historien, mens den rullede.